Hợp đồng phân phối bơm Ebara cho công ty dây cáp điện ô tô Sumiden

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN SUMIDEN VIỆT NAM

Đại diện: (Ông) Kazunori Tsuji

Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Khu CN Đại An, Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0320.3555833

Fax: 0320.3555834

Mã số thuế: 0800304247

Hợp đồng cung cấp máy bơm Ebara nhập khẩu chính hãng Italy

Hợp đồng cung cấp máy bơm Ebara nhập khẩu

Hợp đồng cung cấp máy bơm Ebara nhập khẩu

Hợp đồng ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng ký kết thành công tốt đẹp

Công ty TNHH dây cáp điện Sumiden Việt Nam

Công ty Sumiden Việt nam

Công ty Sumiden Việt nam

Nhà máy sumiden việt nam

Nhà máy sumiden việt nam

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :